Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

vừa học vừa lam tại Hàn

Thế nào là vừa học vừa làm khi du học Hàn?

Han-Quoc12

Để có thể trang trải một phần chi phí khi du học nhiều bạn học sinh đều chọn cách vừa học vừa làm. Không giống như các chương trình thực tập hưởng lương khác, du học sinh tại Hàn Quốc có thể tự đi làm thêm với mức thu nhập từ 500 USD đến 1000 USD/tháng để có …