Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

vien quan ly va chinh sach cong KDI

Du học Hàn Quốc viện quản lý và chính sách công KDI

Học viện quản lý và chính sách công KDI

I.   Giới thiệu chung về viện quản lý và chính sách công KDI
Viện quản lý và chính sách công KDI là cơ sở giáo dục sau đại học được thành lập từ năm 1971 bởi chính phủ Hàn Quốc nhằm cung cấp đội ngũ nghiên cứu và phân tích các quyết sách kinh tế chủ chốt …