Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

truong dai hoc khoa hoc xa hoi nhan van Han Quoc

Du học Hàn Quốc tại trường đại học Dong – A

Trường đại học Dong - A

I.   Giới thiệu chung về trường đại học Dong-A
Với tiền thân là trường cao đẳng Dong-A được thành lập từ năm 1947, trường đại học Dong-A ngày nay là một trong những trường đại học nổi tiếng tại Hàn Quốc về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và …