Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

trường cao đẳng tại Hàn Quốc

Thông tin trường cao đẳng nghệ thuật điện ảnh Kongchu

du_hoc_han

I. Giới thiệu chung 
Cao đẳng nghệ thuật điện ảnh KongChu là trường chuyên ngành đã được bộ giáo dục Hàn Quốc công  nhận, chuyên đào tạo và nuôi dưỡng những sinh viên theo học chuyên ngành chuyên sâu.
Thành phố KongChu