Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ eatablish Swcretariat hợp tác trong năm 2010

3243075824 d05dd67b98 m Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ eatablish Swcretariat hợp tác trong năm 2010

incheon -

16, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong các đại diện chính quyền Seoul đã ký kết “Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc Ban Thư ký về việc thành lập thỏa thuận hợp tác ba bên”. Đại sứ Trung Quốc Zhang Xinsen Hàn Quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc Jinxing Huân Đại sứ Hàn Quốc và Nhật Bản, Masatoshi Muto ngày thay mặt cho chính phủ của mình đã ký thỏa thuận

.Đó là thông báo rằng hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản và Hàn Quốc năm ngoái lần đầu tiên đề xuất ý tưởng của Ban thư ký hợp tác ba bên. Năm nay tháng năm, đảo Jeju, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc để đáp ứng một lần nữa, nó đã ký một biên bản ghi nhớ liên quan đến việc thành lập Ban Thư ký

.Nhật Bản và Hàn Quốc dưới sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo của ba nước đã quyết định vào năm 2011, Ban thư ký hợp tác ba bên tại Hàn Quốc cho các cơ chế hợp tác ba bên tư vấn để cung cấp hỗ trợ để khám phá và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án hợp tác trong ba quốc gia và nghiên cứu tầm quan trọng của hợp tác liên quan đến ba nước các vấn đề thúc đẩy toàn diện và tăng cường hợp tác ba bên.

Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác bắt đầu 10 năm để xây dựng 17 hơn 50 cơ chế họp Bộ và trao đổi đối thoại.

Ba quốc gia đầu thành lập của Ban Thư ký, ba nước là thuận lợi để phối hợp hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, để hướng tới sự hợp tác hiệu quả, tiêu chuẩn hóa, có trật tự và thể chế hoá, hướng trước là thuận lợi để làm sâu sắc hơn trong tương lai và tất cả quanh mối quan hệ đối tác.

Đây là phương tiện truyền thông Nam Hàn Quốc là ba nước láng giềng trong khu vực Đông Bắc Á,

Các quan chức Hàn Quốc cho biết rằng Ban Thư ký sẽ được đặt tại Incheon, Hàn Quốc thành lập thành phố Pine Island, một nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể ở cấp đại sứ như Tổng thư ký của Ban Thư ký của chu kỳ đầu. Ban Thư ký chịu trách nhiệm cho công việc bao gồm: hợp tác ba nước và quản lý hành chính, hỗ trợ kỹ thuật, tham dự các cuộc họp quan trọng và liên lạc với ba nước, phát triển các dự án hợp tác mới, Ủy ban ba bên đối với báo cáo đánh giá chung dự án và báo cáo hiệu suất, nghiên cứu hợp tác trong các vấn đề trọng tâm.

Lễ ký kết lần thứ 16, Ngoại trưởng Hàn Quốc Jinxing Huân, cho biết: “Chúng tôi đã ký thỏa thuận trong lịch sử của Nhật Bản và Hàn Quốc là lần đầu tiên, cho thấy rằng mức độ hợp tác giữa ba nước sẽ được cải thiện một cách sâu sắc. “

Phương tiện truyền thông Hàn Quốc về việc thành lập Ban Thư ký đánh giá cao, “Đây là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, là ba nước láng giềng ở Đông Á — mặc dù họ vẫn còn gây tranh cãi khi cãi nhau vì lịch sử và đầu tiên ký kết — Hiệp ước Hợp tác. ”