Mẫu kiểm tra phỏng vấn khi nhập quốc tịch Hàn Quốc

bai phong van thi thuc han quoc 300x196 Mẫu kiểm tra phỏng vấn khi nhập quốc tịch Hàn QuốcDu học Hàn Quốc: Để hỗ trợ cho việc xin nhập quốc tịch Hàn Quốc được diễn ra thuận lợi, đại sứ quán Hàn Quốc công khai bài phỏng vấn bắt buộc trước khi truy nhận quốc tịch làm công dân Hàn Quốc.

Những câu hỏi mẫu được công khai dưới đây chỉ miêu tả phạm vi và tiêu chí cần thiết. Trong cuộc thi thực tế, nội dung câu hỏi có thể khác.

Hát quốc ca:

Ít nhất phải hát được một đoạn trong bài quốc ca Hàn Quốc (đúng lời và đúng nhịp).

Năng lực tiếng Hàn:

Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt bằng tiếng Hàn.

Thái độ công dân:

– Hiểu về nghĩa vụ công dân: Nếu Hàn Quốc bị xâm lược thì, với tư cách là một công dân của Đại Hàn Dân Quốc, bạn cần phải hành động như thế nào?

– Ý thức cộng đồng: Khi xung đột với người khác, bạn có nghĩ rằng nhất định sẽ phải phản đối nếu như suy nghĩ của người đó khác với mình?

– Ý nghĩa của các ngày quốc lễ: Ví dụ: Lý do quy định ngày 01 tháng Ba là ngày quốc lễ?

Quy định cơ bản về tự do dân chủ:

– Ý nghĩa của dân chủ chủ nghĩa: Trong xã hội dân chủ, chủ quyền của quốc gia nằm trong tay chính phủ hay nhân dân?

– Hiểu biết về các hành động phủ nhận hoặc tiêu diệt tự do dân chủ chủ nghĩa.

– Trong thể chế dân chủ, tự do cá nhân được thừa nhận. Bạn có nghĩ rằng đó là kiểu tự do không giới hạn không cần tuân theo các quy định, trách nhiệm?

Kiến thức cơ bản cần có của một công dân:

– Hiểu về ý nghĩa của ghế dành cho người già, người tàn tật, ốm yếu khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

– Hiểu về các số điện thoại khẩn cấp (ví dụ: 112).

– Hiểu về thái độ đúng đắn của một công dân.

– Hiểu biết về việc phân loại và vứt rác tại Hàn Quốc.

Theo: Thongtinhanquoc

Từ khóa:   · · ·