Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

Kinh tế - xã hội

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 5% trong năm 2011

cheonggyecheon

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này có thể chỉ đạt 5% trong năm tới sau khi mở rộng 6,1% trong năm nay.

Các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài chỉ tăng 10% trong năm sau so với bước nhảy vọt 29% trong năm nay. Theo đó, thặng …