Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

KAIST university

Du học Hàn Quốc: KAIST university

KAIST

Du học Hàn Quốc: Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc(KAIST)là một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu và danh tiếng nhất của Hàn Quốc.

KAIST là trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu khoa học đầu tiên ở bậc sau đại …