Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

học bổng Hàn Quốc 2017

Học bổng du học Hàn Quốc 2017 với đại học KAIST

Kaist-University

I.  Giới thiệu chung về viện khoa học và công nghệ (KAIST)
Viện Khoa học và Công nghệ (KAIST) được thành lập năm 1971 được coi là trường đại học đầu tiên của quốc gia chuyên về giáo dục và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Đây là một trong những tiền đề giúp cho Hàn …