Để học đại học tại Mỹ phải thi SAT

Nếu muốn xin học vào các chương trình đại học tại Mỹ, ngoài điểm thi về trình độ tiếng Anh TOEFL, sinh viên phải thi thêm SAT (Scholastics Assessment Test) và thường là SAT I (Reasoning Test).

De hoc dai hoc tai My phai thi SAT
SAT dành cho cả sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế khi học chương trình Đại học của Mỹ
Theo tư vấn của cô Patty Esposito, cán bộ tư vấn giáo dục của Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE), mỗi trường đại học ở Mỹ đều có yêu cầu tuyển sinh khác nhau. Do đó, sinh viên cần tìm hiểu thông tin cụ thể của trường định xin học.

Tuy nhiên, một yêu cầu không thể thiếu trong hồ sơ xin học của sinh viên quốc tế nói chung là điểm thi về trình độ tiếng Anh TOEFL.

Ngoài ra, nếu xin học vào các chương trình đại học thì sinh viên phải thi thêm SAT và thường là SAT I.

Trong một số trường hợp cụ thể (thường là trường nào yêu cầu thì đều nói rõ), sinh viên phải thi thêm SAT II (Subject Test).

Nếu muốn xin học bổng thì sinh viên cũng nên thi bài thi này.

TOEFL chỉ dành cho học sinh quốc tế. Còn SAT thì dành cho cả sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế.

Sinh viên có thể tham khảo thông tin chi tiết về các kỳ thi này tại trang web: www.iievn.org , hoặc trang web www.collegeboard.com