Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

đại học Sejong Hàn Quốc

Chương trình học bổng tại trường đại học Sejong – Hàn Quốc

1 góc nhìn tại Sejong

I.  Giới thiệu chung
Trường đại học Sejong đặc biệt nổi tiếng với các ngành Quản lý khách sạn, thạc sĩ quản trị kinh doanh và Múa bale. Các chương trình đào tạo sau đại học của trường cũng được đánh giá cao: top 10 các ngành khoa học xã hội và …