Đại học Quốc gia Seoul muốn mở cơ sở tại Việt Nam

du hoc han quoc2 300x210 Đại học Quốc gia Seoul muốn mở cơ sở tại Việt NamDu học  Hàn  Quốc: Đại học Quốc gia Seoul – trường đại học công lập uy tín nhất của Hàn Quốc đang muốn chọn Việt Nam là địa điểm để xây dựng cơ sở đầu tiên của mình ở nước ngoài.

Đây là một phần trong chiến lược quốc tế hóa của ĐH Quốc gia Seoul trong đó đặt việc thực hiện nghĩa vụ và trách nghiệm với các nước đang phát triển lên trên việc thu lợi nhuận từ cơ sở nước ngoài.

ĐH Quốc gia Seoul tin rằng trường có thể chuyển giao kinh nghiệm học thuật trong phát triển của mình mà đã được hình thành bởi sự dịch chuyển nhanh chóng của Hàn Quốc sang một nền kinh tế thị trường tiên tiến, coi đây là một động lực cho những sinh viên đuợc tuyển ở nước ngoài và các kế hoạch cho việc mở một cơ sở chi nhánh.

Junki Kim, Trưởng khoa Các vấn đề quốc tế của ĐH Quốc gia Seoul, nhấn mạnh đến kinh nghiệm của Hàn Quốc, một quốc gia có ít tài nguyên thiên nhiên, trong việc biến giáo dục thành một nền tảng cho phát triển kinh tế.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự đoán đến năm 2025, Hàn Quốc sẽ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất thế giới – khoảng 80% trong nhóm dân số từ 25 đến 44 tuổi.

“Khi nhiều nước đang phát triển đang tìm kiếm các cách thức để có thể cải tiến thông qua tiến trình học tập, chúng tôi có thể cung cấp kiến thức đó”, Giáo sư Kim cho biết. “Khi những quốc gia kém phát triển hơn đang tìm cách đẩy mạnh nền kinh tế, họ sẽ tìm kiếm ở đâu? Ở Mỹ và Anh? Không, khoảng cách quá lớn”.

GS Kim cho biết thêm rằng những nước như Việt Nam và Campuchia cần “những mô hình phát triển khác nhau. Những gì các nước này đang tìm kiếm là một ví dụ giống Hàn Quốc – nơi nhà nước cung cấp sự chỉ đạo và vốn – và những cách thức trong đó họ có thể chỉ đạo và phát triển nền kinh tế thị trường”.

GS Kim nói rằng Việt Nam đã “tìm kiếm các cách để phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mà chúng tôi đã làm khá tốt”, và ông dẫn ra những ngành công nghiệp thế mạnh của Hàn Quốc như dịch vụ, công nghệ thông tin, kỹ thuật và đóng tàu.

“Để làm như vậy, Việt Nam cần vốn con người”, GS Kim cho biết. “Chúng tôi đang làm việc đó – chúng tôi đang cung cấp những người có khả năng trong các năm qua”.

Theo GS Kim, Trường ĐH Quốc gia Seoul muốn bắt đầu mở một cơ sở “một cách khiêm tốn” bằng cách đưa ra các khóa học về phát triển, hành chính công hoặc chính sách công, sau đó sẽ dần dần phát triển thành một cơ sở quy mô.

GS Kim nói rằng tại các trường ĐH Hàn Quốc, mức độ mà học phí có thể tăng được hạn chế bởi chính phủ, quy định này áp dụng cho cả sinh viên Hàn Quốc và sinh viên nước ngoài. Chính vì vậy mà các trường ít có khả năng thu học phí cao hơn với các sinh viên nước ngoài.

“Chúng tôi đang thu hút các sinh viên nước ngoài như là một phần nghĩa vụ và trách nghiệm của chúng tôi với các nước đang phát triển”, GS Kim nhấn mạnh.

Theo: duhochanquoc

Từ khóa:   · ·