Cigar Fruit

Gardener : “This is a tobacco plant in full flower, madam”

Dear Old Lady : “How very interesting! And how long will it be before the cigars are ripe ?”

Trái xì gà

Người làm vườn : – Ðây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà.

Mệnh phụ khả kính : – Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín?