Chuyên trang Du học Hàn Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

Chosun University

Học bổng nghiên cứu Masters/ PhD ngành Thông tin – Truyền thông

du học Hàn Quốc - chosun university

Du học Hàn Quốc: Thông tin về học bổng nghiên cứu dành cho vị trí Masters/ PhD ngành Thông tin – Truyền thông tại Chosun University, Hàn Quốc

Đất nước: Hàn Quốc

Trường học: Chosun University

Bậc học: Thạc Sỹ và Tiến Sỹ

Chuyên Ngành: Truyền Thông …

Học bổng nghiên cứu tại Mobile Computing Lab

hoc-bong-lab-han-quoc

Du học Hàn Quốc: Thông tin về chương trình học bổng du họcnghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Mobile Computing Lab, Chosun University, Hàn Quốc.

Trình độ: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Chuyên ngành: Mobile Computing Lab

Đơn vị cấp học bổng du học: Chosun University

Đất nước: Hàn …